Kontakt

Villa “Vodno”

Rruga “Aco Karamanov” 33А,
Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni: 02 3253 124
E-mail: contact@president.mk

Kontakt

12 + 1 =