Совет за безбедност

Претседател на Советот за безбедност на Република Македонија е д-р Ѓорге Иванов, претседател на Република Македонија.

.