Совет за безбедност

Врз основа на член 84 алинеа 6, член 86 став 1 и 2 и Амандман XIII од Уставот на Република Македонија, донесена е одлука за именување претседател и членови на Советот за безбедност на Република Македонија

Претседател на Советот за безбедност на Република Македонија е д-р Ѓорге Иванов, претседател на Република Македонија.

За членови на Советот за безбедност на Република Македонија именувани се:

1. Трајко Вељаноски, претседател на Собранието на Република Македонија,
2. Емил Димитриев, претседател на Владата на Република Македонија,
3. д-р Зоран Јолевски, министер за одбрана на Република Македонија,
4. Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи на Република Македонија,
5. м-р Никола Попоски, министер за надворешни работи на Република Македонија,
6. д-р Вели Креци,
7. д-р Фљора Кадриу,
8. Насер Сејдини, пензиониран генерал потполковник

.