19.09.2016 - Средба со премиерот на Кралството Норвешка, Ерна Солберг