18.12.207 - Доделување на признанието „Македонски квалитет 2017 година“