07.12.2017 - 10. Меѓународен форум „Мир и Спорт“ во Монако