11.04.2014-Церемонија на свечено менување на државното знаме