31.12.2012 - Новофгодишни пакетчиња и играчки на децата кој се лекуваат на Клиника