22.12.2012 - Традиционален Новогодишен концерт на Македонската филхармонија