25.10.2012 - Предавање акредитиви - новоименуван амбасадор на Белгија