04.09.2016-Ватикан, церемонија на канонизација на Мајка Тереза
There are no translations available.