10.09.2013-Pретседателот на Република Полска, г. Бронислав Коморовски
There are no translations available.